onsdag 9. desember 2009

Mefisto møte

Møtet i dag med hårek haugerud var veldig konstruktivt og informativt.
Vi har mer oversikt over den tekniske delen og hva som må endres evetuelt utvikles på nytt.
Prosjektet viser seg og ha et ganske stort omfang og det finnes mange måter og vinkle dette prosjektet på!
Man kan foreksempel bruke samme database fra mefisto og endre på brukergrensesnittet gjøre det mer uu for både lærere og studenter.
Et annet eksempel er at man tar utgangspunkt fra det eksisterende mefisto systemet men lager hele programmet fra scratch og forbedret, evt. kontaktet fronter for å få til implementasjon.
Eller ikke ta utgangspunkt i noe.
Jippi dette blir gøy

onsdag 25. november 2009

Påmelding av gruppe

Vi fikk et raskt svar av Tor krattebøl i går. Det som må gjøres videre nå er påmelding av gruppen! deretter ta kontakt med Thor Hasle for andre prosjektforslag og om eventuelle i deer.
Resten av dagen skal brukes til å diskutere, evaluere og muligens vurdere et helt nytt prosjektoppgave.
Men litt tidlig å si må vente på svar fra Thor.

Oppdatering prosjektforslag:

Utforming av et nytt søkeside for Time edit.(endre på brukergrensesnittet)Noe mer universiellt utformet...

tirsdag 24. november 2009

Søket etter hovedprosjekt er begynt.

Nå har vi sendt mail til oppdragsgivere på Høyskolen i Oslo.

Vi satser på at vi får hovedprosjekt på skolen, fordi det blir lettere med tanke på kommunikasjon, og vi kan konsentrere oss om å arbeide så godt og effektivt som mulig.

De prosjektene vi kan tenke oss å gjøre for HiO er:
Romfordeling
Peer Evaluation