mandag 25. januar 2010

Flere ting i boks!

Veiledningstimen ble avlyst men vi jobber like godt som bare det;)
Omfanget av prosjektet er ganske stort men vi har begynt å ha en forståelse for forutsetningene vi har og begrensningen som trengs.
Denne uken har vi jobbet med forprosjekt og satte opp både mål og rammebetingelser. Vi har satt opp milepælene i project og fått tegnet figurere ved bruk av visio.
Vi har nå en figur som illustrer dagens situsjon for hio og en figur som illustrer hva S2S vil forbedre=)

Som sagt det e' flott det;)