torsdag 28. januar 2010

Forprosjekt rapport er lastet opp.

Nå har vi jobbet en del med emnet peer evaluation og vi har blitt mye klokere på hva det innebærer, og ikke minst hva vi skal arbeide med i hovedprosjektet. Vi har utarbeidet en kort rapport fra det vi har drevet med de siste dagene som vi håper er utfyllende nok.

Vi bruker resten av uken til å planlegge litt fremover med milepæler  og fremdriftsplan. Neste uke skal vi begynne med mer undersøkelser og analyser  så vi får mer substans å jobbe med til vi skal lage kravspesifikasjonen.