torsdag 7. januar 2010

I gang med forprosjekt!

Da var juleferien over og det er på tide med å sette i gang med prosjektet! Dette har vi gledet oss til.

Vi har hatt møte og kommet frem til en del beslutninger i dag:

- Vi vil lage ett system, i det minste en proof-of-concept applikasjon.
- Applikasjonen vil bli ekstern fra Fronter. Selskapet bak Fronter er veldig vanskelig i forhold til å legge til 3rd parts funksjoner. Mtp. tidsperspektiv er dette derfor uaktuelt for oss.

Det hadde jo vært veldig givende hvis vi kan lage noe som Høgskolen kan bruke i sin daglig drift.

John