torsdag 11. februar 2010

Arbeid med kravspesifikasjon Og modellering

  • Kravspesifikasjonen er ferdig
  • kvalitetsikring gjenstår
  • En overordnet model(Use case ) skal bli lagt inn
  • Laste opp dokumentet på bloggen