mandag 15. mars 2010

Man 15.Mars 2010

I forhold til fremdriftsplanen så ligger vi greit an John holder på med programmeringsbiten av brukerhåndteringen osv..Sara legger litt det tørre arbeidet til side og begynner å designe brukergrensesnitt og evaluere hva som blir den beste layouten.

Det var også et lite møte med veileder i dag, vi vil gjerne at hun skulle se litt på det vi har av prosessrapport , rette den og evt. se at den er skrevet i en sammenheng(en rød tråd går gjennom rapporten)

Peace out!