tirsdag 11. mai 2010

Tekniske feil

VM er nede i dag, Hårek ser på det!

Student delen i brukermanualen er ferdig, men ellers en del problemer med admins innloggings del

Stressssssss