onsdag 25. november 2009

Påmelding av gruppe

Vi fikk et raskt svar av Tor krattebøl i går. Det som må gjøres videre nå er påmelding av gruppen! deretter ta kontakt med Thor Hasle for andre prosjektforslag og om eventuelle i deer.
Resten av dagen skal brukes til å diskutere, evaluere og muligens vurdere et helt nytt prosjektoppgave.
Men litt tidlig å si må vente på svar fra Thor.

Oppdatering prosjektforslag:

Utforming av et nytt søkeside for Time edit.(endre på brukergrensesnittet)Noe mer universiellt utformet...

tirsdag 24. november 2009

Søket etter hovedprosjekt er begynt.

Nå har vi sendt mail til oppdragsgivere på Høyskolen i Oslo.

Vi satser på at vi får hovedprosjekt på skolen, fordi det blir lettere med tanke på kommunikasjon, og vi kan konsentrere oss om å arbeide så godt og effektivt som mulig.

De prosjektene vi kan tenke oss å gjøre for HiO er:
Romfordeling
Peer Evaluation