tirsdag 24. november 2009

Søket etter hovedprosjekt er begynt.

Nå har vi sendt mail til oppdragsgivere på Høyskolen i Oslo.

Vi satser på at vi får hovedprosjekt på skolen, fordi det blir lettere med tanke på kommunikasjon, og vi kan konsentrere oss om å arbeide så godt og effektivt som mulig.

De prosjektene vi kan tenke oss å gjøre for HiO er:
Romfordeling
Peer Evaluation