mandag 11. januar 2010

Første veiledningstime

I dag hadde vi vår første veiledningstime med Emine. Møtet var ganske informativt og vi fikk satt lys på saker som vi ikke har tenkt så mye på. Blandt annet måtte vi definere en problemstilling! dagens punkter vi må har klart til neste møte:

* Definere problemstilling!!!!veldig høy prioritet.

* Hvilket programmvare vi skal bruke.

* Milepæler.

* OmniGraffle, grafisk design av figurer/diagrammer

Neste møte blir mandag 14/01/2010 kl 12:00!!
Vi gleder oss=) inntil videre skal vi jobbe med problemstilling som skal være så god at den sjølveste hasle blir imponert.